Logo Melasta
Menu
Solar micro-grid

Unleashing the Power of Solar Micro-Grids: How They Revolutionize Energy

Spis treści

The topic of solar micro-grid is hot in the world of solar energy. It’s a hot topic for good reasons. Solar is on the rise as the world becomes more interested in renewable energy due to difficulty accessing fossil fuels and growing concerns about climate change.

Chociaż większość systemów solarnych, zarówno komercyjnych, jak i mieszkalnych, jest podłączona do głównej sieci energetycznej, nie jest to jedyny sposób na wykorzystanie energii słonecznej. Dla wielu osób lepszym wyborem mogą być mikrosieci solarne. Mogą one pomóc w osiągnięciu niezależności energetycznej i większej niezawodności energetycznej. Czym jest mikrosieć słoneczna?

Istnieje wiele powodów, dla których warto korzystać z energii słonecznej, zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. W tym artykule wyjaśnimy podstawy mikrosieci słonecznych i korzyści, jakie zapewniają. Omówimy również koszty związane z przyłączeniem się do jednej z nich.

Czym jest mikrosieć zasilana energią słoneczną?

A micro-grid, also known as an integrated system or network, is used to create and store energy, and then distribute it throughout the grid. Although micro-grids are independent from large, central energy grids, they are still able to provide power. They are typically used where there is no electricity grid, unstable access to the grid, or where there is special significance that cannot withstand power outages. They are not new and are often used to manage fossil fuel-generated energy.

Mikrosieć słoneczna to po prostu mikrosieć zasilana energią słoneczną.

Typowa mikrosieć słoneczna składa się z kilku paneli słonecznych umieszczonych w centralnym obszarze (zwanym również "hubem"). Panele te przechwytują energię słoneczną i przekształcają ją w energię użytkową. Mikrosieć może być następnie magazynowana lub dystrybuowana do innych lokalizacji.

Najczęściej mikrosieci można znaleźć w odległych lub odizolowanych obszarach, w których rozbudowa większej infrastruktury sieciowej jest trudna lub finansowo nieopłacalna. Mikrosieć może być wykorzystywana przez odizolowaną społeczność górską w celu zapewnienia dostępu do energii dla wszystkich.

Mikrosieci umożliwiają odizolowanym i odległym obszarom korzystanie z zalet podłączenia do większych sieci. Mogą również zwiększyć niezawodność dostępu do energii w przypadku awarii na dużą skalę spowodowanych pogodą lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Są one przydatne w gęsto zaludnionych obszarach, takich jak szkoły i szpitale. Właściciele domów w miastach mogą również skorzystać z tworzenia mikrosieci słonecznych w celu budowania niezależności energetycznej, kontrolowania zużycia energii i obniżenia długoterminowych rachunków za energię.

Mikrosieci solarne stają się coraz bardziej popularne ze względu na rosnące zainteresowanie energią słoneczną na całym świecie. Zainteresowane są nią nawet duże firmy energetyczne.

Jaka jest różnica między energią słoneczną a mikrosieciami?

Istnieje wiele rodzajów instalacji solarnych. Panele słoneczne są najczęściej używane do przechwytywania energii słonecznej i podłączania do głównej sieci. W ten sposób działa większość domowych instalacji solarnych. Panele słoneczne mogą pobierać lub zasilać energię z głównej sieci w sposób dynamiczny, w zależności od zużycia i gromadzenia energii. Aby móc funkcjonować niezależnie od głównej sieci, każdy dom będzie potrzebował dodatkowego wyposażenia, takiego jak akumulator lub specjalistyczny konwerter mikrosieci słonecznej.

Mikrosieć słoneczną można opisać jako zintegrowaną sieć, która jest niezależna od głównej sieci. Wszystkie mikrosieci słoneczne mogą być zasilane energią słoneczną, ale nie wszystkie są połączone z mikrosiecią.

Wiele mikrosieci może być podłączonych do głównych sieci lub może działać samodzielnie. Mogą być również odłączane, w zależności od sytuacji. Pomaga to zwiększyć niezawodność i może być bardzo przydatne w utrzymaniu dostaw energii po nieplanowanych zdarzeniach, takich jak trzęsienia ziemi.

  Korzyści z mikrosieci  

Główną zaletą mikrosieci solarnej jest jej zdolność do zapewnienia większej niezawodności wszystkim, którzy są do niej podłączeni. Niezwykle pomocne jest posiadanie niezależnego systemu zdolnego do produkcji i dystrybucji energii, gdy główna sieć jest wyłączona lub niedostępna.

Jest to szczególnie ważne w odległych i odizolowanych obszarach, gdzie główna sieć energetyczna może nie być niezawodna. Na przykład wiele społeczności wiejskich w Indiach może mieć trudności z dostępem do energii, nawet jeśli główna sieć jest niezawodna. Ponadto odizolowane lokalizacje i zawodne sieci mogą utrudniać dostęp do energii elektrycznej. Łatwo zrozumieć, dlaczego katastrofy takie jak powodzie, trzęsienia ziemi i pożary są powszechne. Dostęp do mikrosieci to świetny sposób dla tych społeczności na uzyskanie energii. Może pomóc szkołom, szpitalom i domom w utrzymaniu światła. Może również zapewnić działanie podstawowego sprzętu infrastrukturalnego, takiego jak pompy wodne.

Mikrosieci słoneczne mogą być również wykorzystywane do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych na poziomie lokalnym. Pomoże to nie tylko zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, ale także przyczyni się do walki ze zmianami klimatu. Może również chronić ludzi przed wahaniami cen energii (takimi jak niedawne podwyżki cen w wielu miejscach na świecie) i problemami związanymi z łańcuchem dostaw tradycyjnych źródeł paliw.

Jaka jest zasada działania mikrosieci słonecznych?

Chociaż mikrosieci słoneczne występują w wielu rozmiarach i złożoności, wszystkie mają te same podstawowe zasady. Typowa mikrosieć słoneczna wygląda następująco:

  • Grupa paneli słonecznych, znana również jako układ fotowoltaiczny, przechwytuje energię słoneczną. Chociaż rodzaj paneli może się różnić, mikrosieć zazwyczaj obejmuje wysokiej jakości sprzęt, aby zmaksymalizować wydajność. Panele monokrystaliczne są popularnym wyborem dla mikrosieci, ponieważ mogą osiągać poziomy wydajności do 20%.
  • Panele te są połączone z kontrolerem ładowarki słonecznej, który reguluje napięcie i natężenie przychodzącej energii elektrycznej. Regulacja ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ przekształca energię elektryczną w użyteczne formy, które nie powodują uszkodzeń sprzętu w mikrosieci.
  • Energia jest następnie przesyłana do skrzynki łączącej, która chroni resztę systemu. Może również zmniejszyć straty energii i umożliwić inżynierom/komputerom monitorowanie wydajności systemu. Konsoliduje całą wyprodukowaną energię w jednym połączeniu.
  • Połączenie to umożliwia kierowanie całej energii do falownika. Falownik przekształca energię z prądu stałego na prąd zmienny. Dzięki temu jest przydatny do wielu codziennych zadań, takich jak zasilanie urządzeń gospodarstwa domowego i maszyn. Po sparowaniu z urządzeniem magazynującym.
  • Jeśli generowana jest nadwyżka energii, jej część może być przechowywana w akumulatorach do późniejszego wykorzystania. Jest to kluczowy krok w pomaganiu społecznościom w osiągnięciu niezależności energetycznej. Eliminuje to zależność od głównej sieci i zmniejsza ryzyko wahań dostaw w okresach niskiej produkcji (np. przy złej pogodzie lub w nocy). Aby zmaksymalizować wydajność, niektóre systemy mogą pozwalać na wprowadzanie nadmiaru energii do głównej sieci.
  • Jeden lub więcej liczników zbiera energię z falownika i śledzi zużycie przez poszczególnych użytkowników lub społeczność. Liczniki te mogą być wykorzystywane do ustalania cen dla każdego użytkownika.
  • Jest on następnie transportowany do użytkowników końcowych, takich jak osoby fizyczne, firmy lub budynki przemysłowe.

Nowoczesne mikrosieci solarne umożliwiają podłączenie całej sieci do innej większej sieci lub odizolowanie jej od niej na żądanie. Pozwala to użytkownikom na szybszy i bardziej niezawodny dostęp do energii niż w przypadku podłączenia tylko do jednej sieci.

Jaki jest koszt mikrosieci słonecznej?

Uzyskanie dostępu do mikrosieci słonecznej jest kosztowne. Wiąże się to nie tylko z kosztem paneli słonecznych. Ceny zależą od wielkości sieci, jej złożoności, modelu własności i lokalizacji.

W przypadku mikrosieci słonecznej należącej do społeczności gospodarstwa domowe uiszczałyby miesięczną opłatę. Może być ona zryczałtowana lub oparta na zużyciu energii, które jest monitorowane przez liczniki. Opłaty za użytkowanie są następnie gromadzone przez centralny organ złożony z członków społeczności i wykorzystywane do finansowania instalacji, napraw i modernizacji sieci.

Inny model mógłby obejmować prywatną mikrosieć. Ceny byłyby takie same jak w przypadku sieci należącej do społeczności, ale uwzględniałyby marżę zysku.

The level of interest in your area and other factors will determine whether or not a micro-grid is worthwhile. Although installation costs in remote areas may be more expensive than in cities, the benefits of reliable energy access could outweigh these extra costs.

Posty powiązane

Spis treści